ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი ე.წ. საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბა

ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი ე.წ. საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბა

ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი ე.წ. საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბა. ად­გი­ლობ­რივ "ცეს­კო­ში" პარ­ტი­ე­ბი­სა და სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფე­ბის და­რე­გის­ტრი­რე­ბა და­ი­წყო.

ამ დრო­ის­თვის, "პრე­ზი­დენ­ტო­ბის­თვის" იბ­რძვი­ან - ყო­ფი­ლი ე.წ. ვიცე-პრე­მი­ე­რი შა­მილ აძინ­ბა, "სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის" ყო­ფი­ლი მო­ად­გი­ლე ოლეგ არ­შბა და აფხა­ზე­თის ე.წ. სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პე­და­გო­გი არ­ტურ ან­ქვა­ბი. ekhokavkaza.com მათ შე­სა­ხებ მოკ­ლე ინ­ფორ­მა­ცი­ას აქ­ვეყ­ნებს:

  • 49 წლის შა­მილ აძინ­ბა ბა­თუმ­ში და­ი­ბა­და და გა­ი­ზარ­და. 1992 წელს, ოჯახ­თან ერ­თად, სა­ცხოვ­რებ­ლად აფხა­ზეთ­ში გა­და­ვი­და. აფხა­ზე­თის ომის დროს, მო­ნა­წი­ლე­ობ­და საბ­რძო­ლო მოქ­მე­დე­ბებ­ში. ომის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყო. იგი აფხა­ზე­თის ე.წ. სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლია, სპე­ცი­ა­ლო­ბით ის­ტო­რი­კოს-იუ­რის­ტია. გარ­და ამი­სა, მან რუ­სეთ­ში აკა­დე­მი­აც და­ამ­თავ­რა, სა­ხელ­მწი­ფო­სა და მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი მარ­თვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. თუმ­ცა, იმავდრო­უ­ლად, ახალ­გაზ­რდო­ბი­სა და სპორ­ტის ე.წ. სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი იყო. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ, ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტის პოს­ტის­თვის იბ­რძო­და. რაულ ხა­ჯიმ­ბას "ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის" სა­თა­ვე­ში მოს­ვლამ­დე ოპო­ზი­ცი­ა­ში იყო, 2014-2016 წლებ­ში კი, "ვიცე-პრე­მი­ე­რის" პოსტს იკა­ვებ­და.
  • მე­ო­რე კან­დი­და­ტი ოლეგ არ­შბა, რო­მე­ლიც 55 წლის არის, და­ი­ბა­და და გა­ი­ზარ­და ტყვარ­ჩელ­ში, მან ასე­ვე აფხა­ზე­თის ად­გი­ლობ­რი­ვი სას­წავ­ლებ­ლის ფი­ლო­ლო­გი­უ­რი ფა­კულ­ტე­ტი და­ამ­თავ­რა. 90-იანი წლე­ბის ომის დროს და­იჭ­რა. ომის შემ­დეგ წლებ­ში ჯერ "სა­ხელ­მწი­ფო უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხურ­ში", შემ­დეგ კი "თავ­ცდაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ში" მუ­შა­ობ­და. 2012-დან 2017 წლამ­დე ე.წ. სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე იყო.
  • ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო წარ­სუ­ლი აქვს ე.წ. სა­ხელ­მწი­ფოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ლექ­ტორს არ­ტურ ან­ქვაბს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 2017 წელს ის სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის­თვის, ძებ­ნა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და. კონ­კრე­ტუ­ლად, მას ბრა­ლად ედე­ბო­და ად­გი­ლობ­რი­ვი პი­რის დაჭ­რა და ია­რა­ღის უკა­ნო­ნო ტა­რე­ბა. 2016 წლის 9 აგ­ვის­ტოს ის გაგ­რა­ში ად­გი­ლობ­რივ ანრი არ­გუნ­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და, მათ ერთ-ერთი ად­გი­ლობ­რივ­თან ინ­ცინ­დენ­ტი მო­უ­ვი­დათ, რა დრო­საც ის ცეცლხსას­რო­ლი ია­რა­ღით ფეხ­ში დაჭ­რეს და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მალ­ნენ. 2018 წელს არ­ტურ ან­ქვა­ბი გა­ა­სა­მარ­თლეს და ორ­წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­უ­სა­ჯეს, თუმ­ცა, მა­ლე­ვე საქ­მე­ში ცვლი­ლე­ბა შე­ი­ტა­ნეს - ით­ქვა, რომ და­კა­ვე­ბუ­ლი "აფექ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში" იმ­ყო­ფე­ბო­და და იმა­ვე წელს ამ­ნის­ტი­ით გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ნათ­ლე­ბას, მას "სო­ხუ­მის მი­ლი­ცი­ის სკო­ლა" და ად­გი­ლობ­რი­ვი "უნი­ვერ­სი­ტე­ტის" ის­ტო­რი­ის ფა­კულ­ტე­ტი აქვს დამ­თავ­რე­ბუ­ლი.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, საბ­რძო­ლო წარ­სუ­ლი უკვე ნიშ­ნავს კარ­გი ცხოვ­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვას, თუმ­ცა, ბევ­რს "ვე­ტე­რა­ნის" სტა­ტუ­სი და­უმ­სა­ხუ­რებ­ლა­დაც აქვს.

"არც ერთი მათ­გა­ნის წარ­სუ­ლი სა­სი­კე­თოს არა­ფერს გვე­უბ­ნე­ბა… მთა­ვა­რია, ვინ დგას მათ უკან, მათ უკან კი, რო­გორც წესი, ისევ ძვე­ლი სა­ხე­ე­ბი დგა­ნან", - წე­რენ აფხა­ზე­ბი სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში.

ად­გი­ლობ­რი­ვი "ცეს­კოს" თავ­მჯდო­მა­რის თა­მაზ გო­გი­ას ინ­ფორ­მა­ცი­ით (3 ივ­ლი­სის მო­ნა­ცე­მე­ბით), კან­დი­და­ტუ­რებს წა­რად­გე­ნენ პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბი: "ერ­თი­ა­ნი აფხა­ზე­თი", "ამ­ცა­ხა­რა" და "აკ­ზა­ა­რა", რო­მელ­მაც არ­ჩე­ვა­ნი ლე­ო­ნიდ ძი­აპ­შ­ბა­ზე შე­ა­ჩე­რა. და­ნარ­ჩე­ნი ორი პარ­ტია ჯერ­ჯე­რო­ბით ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის ეტაპ­ზეა.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში" კან­დი­და­ტუ­რას წა­რად­გე­ნენ ასე­ვე პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი ალ­მას ჯო­პუა, ას­ტა­მურ თარ­ბა, ას­ტა­მურ კა­კა­ლია და ას­ტა­მურ ოტირ­ბა.