გამოკითხულთა 55% თვლის, რომ საქართველო NATO-ს წევრობისთვის მზად არ არის

გამოკითხულთა 55% თვლის, რომ საქართველო NATO-ს წევრობისთვის მზად არ არის