ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან უცხო ქვეყნის 41 მოქალაქე გააძევეს

ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან უცხო ქვეყნის 41 მოქალაქე გააძევეს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოდან უცხო ქვეყნის 41 მოქალაქე გააძევეს.

საქართველოდან სულ 18 ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს. 

შსს-ს მონაცემებით, ყველაზე ხშირად საქართველოდან 26-40 ასაკის მამაკაცებს აძევებენ.