საქართველოდან წასული ემიგრანეტების რაოდენობა გაიზარდა

საქართველოდან წასული ემიგრანეტების რაოდენობა გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, იმიგრანტების რაოდენობა 5.9 პროცენტით გაიზარდა და წინა წელთან შედარებით 88 152 კაცია.

რაც შეეხება ემიგრანტებს, 2018 წელს ემიგრანტების რიცხოვნობა 98 935 კაცით განისაზღვრა და წინა წელთან შედარებით 15.8 პროცენტით გაიზარდა.

ოფიციალური ინფორმაციით, ამავე პერიოდში, ემიგრანტების 86.6 პროცენტი და იმიგრანტების 84.5 პროცენტი, შრომისუნარიან ასაკში მყოფ მოსახლეობას (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) წარმოადგენდა