თბილისის დროშა და გერბი იცვლება

თბილისის დროშა და გერბი იცვლება

თბილისის დროშა და გერბი იცვლება. პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დიზაინის და ანალიტიკის სამსახურის უფროსის დავით ჩხეიძის განცხადებით, 70 მუნიციპალიტეტის გერბი შესრულებულია ჰერალდიკური პრინციპების დაცვით, მაგრამ თბილისის გერბი არ ჯდება ჰერალდიკურ კანონიკაში:         

„70 მუნიციპალიტეტის გერბი შესრულებულია სრული ჰერალდიკური პრინციპების დაცვით, მაგრამ თბილისის გერბი არ ჯდება ჰერალდიკურ კანონიკაში. შესაბამისად, ახლა მერია და საკრებულო მუშაობს ახალი გერბის და დროშის შექმნაზე. კომისია უკვე შემდგარია და პროცესიც დაწყებულია. ემირ ბურჯანაძის შესრულებული ემბლემა დარჩება, მაგრამ გაიმართება გერბი და დროშა. ერთ-ერთი მთავარი ჰერალდიკური წესია, როდესაც თეთრ ველზე, ვერცხლის ველზე გამოსახულია ოქროს სიმბოლო, ეს კანონიკის სრული დარღვევაა. ერთადერთი გამონაკლისია ქრისტეს იერუსალიმის ჯვრის სიმბოლიკა. თანამედროვე მსოფლიო იცავს ამ კანონიკას, რომ თეთრის და ოქროს შეხება ერთმანეთთან სრულიად მიუღებელია. დედაქალაქის დროშაზე პირდაპირ ეს არის დატანილი. ამიტომ ბევრისთვის სრულიად გაუგებარია, რატომ გვაქვს ასეთი დროშა, მაგრამ 1989 წელს, როდესაც ეს დროშა შეიქმნა, დიდი მიღწევა იყო იმ დროისთვის, რადგან მასზე გამოსახულია ჯვარი. საბჭოთა დროს ჯვარგამოსახული დროშა დიდი მიღწევა იყო, თუმცა, დღეს ეს კანონიკაში არ ჯდება“