39% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო - NDI

39% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო - NDI

NDI-ის კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის 50% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო, 39% კი თვლის რომ ეს ცუდი მოვლენა იყო, 11%-მა არ იცის.